Arbitrage

Arbitrage

Arbitrage

Arbitrage is het begeleiden van een wedstrijd in goede banen op een sportieve, onpartijdige manier. Om dit goed te doen zijn er duidelijke afspraken tussen de scheidsen en de teams nodig. De belangrijkste afspraken zijn natuurlijk het navolgen van de spelregels, die op de website van de KNHB te vinden zijn.

Waarom fluiten?

Onder het moto ‘zonder scheids, geen wedstrijd’ wordt iedereen die meedoet aan de competitie (sowieso vanaf de B) ingedeeld om wedstrijden te fluiten. Het is binnen HCOIJ daarom voor alle leden verplicht om vanaf de B-leeftijd zijn/haar scheidsrechterskaart te halen en om wedstrijden te fluiten. Ook de KNHB eist dit! Je mag ook altijd eerder beginnen.

Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak iedereen ingedeeld hoeft te worden om een wedstrijd te fluiten, en zo kunnen we de ‘belasting’ onderling een beetje verspreiden.

Hoe vaak moet je fluiten?

Meestal blijft dit beperkt tot 2 a 3 keer per voor- of najaarsseizoen.

Wanneer moet je fluiten?

Zodra je in een Senioren, A of B team speelt word je door de arbitragecommissie automatisch ingedeeld om te fluiten. Je kunt dit zien op de LISA app. Tevens krijg je automatisch een mail. Hierin staat vermeld wanneer, hoe laat, welk veld en welk team je moet fluiten.

Ook al speel je in de B en ben je gezakt voor het scheidsrechtersdiploma dan wordt je ingedeeld bij de wedstrijden van de E teams. Je bent dan spelbegeleider. Voor deze wedstrijden gelden eenvoudiger spelregels. Op de site van KNHB staan alle relevante spelregels. De wedstrijden van de F jeugd worden begeleid door ouders.

Ingedeeld als scheidsrechter, maar je bent helaas verhinderd

Soms komt het niet uit om te fluiten. Met elkaar zorgen we er op de club voor dat de wedstrijden gefloten worden. Je bent daarom als ingedeelde scheidsrechter verantwoordelijk voor je fluitbeurt. Kun je NIET op het moment dat je bent ingedeeld dan zul je ZELF VOOR VERVANGING moeten zorgen. Geef wijzigingen ALTIJD in de scheidsrechtersapp door. Dit geldt ook indien je een vervanger gevraagd hebt! We publiceren de nieuwe scheidsrechter op de site.

Heb je geruild, maar is je vervanger er niet? Vervelend voor de teams, coaches en de betrokken scheidsrechters. Omdat je verantwoordelijk was, krijg jij in dat geval een bericht hierover. Maak daarom een heldere, duidelijke afspraak.

Wat gebeurt er als je voor een fluitbeurt niet komt opdagen?

Van een no-show is sprake indien men niet tijdig komt opdragen of niet verschijnt voor een fluitbeurt of wanneer geen vervanging is geregeld bij een fluitbeurt. Als door jouw afwezigheid een wedstrijd moet worden afgelast kost dit een boete van € 75,00 en HCOIJ behoud zich dan ook het recht voor om dit eventueel aan JOU door te berekenen.

Hoe regel je vervanging?

Stel de vraag in de scheidsrechter app en vraag rond in jouw team om te ruilen. Zaak is natuurlijk wel dat je dit tijdig doet en niet pas op het allerlaatste moment!

Je kunt dus niet afzeggen en vervanging is pas geregeld als de door jou gevraagde vervanger dit bevestigd heeft.

Is een scheidsrechterskaart verplicht?

Vanaf 16 jaar en ouder verplicht de KNHB dat je kennis hebt genomen van de spelregels. Om dit te toetsen is het volgen van de scheidsrechterscursus en het behalen van de scheidsrechterskaart een verplichting.

Hiermee laat je zien dat je de spelregels voldoende beheerst om te kunnen spelen en fluiten.

Wie moet je fluiten?

In beginsel fluit je altijd minimaal een leeftijdscategorie onder je eigen leeftijd. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op de regel mogelijk!

Commentaar op de leiding…….

Ook een scheidsrechter mag fouten maken. Spelers doen dit immers ook vandaar dat er een scheidsrechter nodig is. Allemaal: Spelers, coaches en publiek hebben jouw mening maar te respecteren, ook bij een foute beslissing.

Spreek coaches ook gerust aan op hun gedrag indien er teveel commentaar komt. Je staat er immers om een wedstrijd op een leuke manier te (bege-)leiden.

Waar vind ik de spelregels

Het complete en meest actuele spelreglement van de KNHB Veldhockey, Zaalhockey en alle updates kun je na lezen op: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels

Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb geen scheidsrechterskaart. Nou kan ik toch geen wedstrijd fluiten?

Waarschijnlijk ben je ingedeeld voor een wedstrijd van de jongste jeugd. Daar heb je geen kaart voor nodig. Kijk op de site voor de spelregels voor de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen en 8-tallen).

Indien er nog meer onduidelijkheden zijn dan verwijs ik u naar het Arbitrage Beleidsplan wat op deze site terug te vinden is.


Spelregels 2018-2019

- Briefing clubscheidsrechters 2018 - 2019: klik hier.

- Reglement Veldhockey 11-tal vanaf 1 augustus 2012: klik hier.

- Spelregels 2017-18 E-jeugd (6- en 8-tal hockey): klik hier.
- Spelregels 2017-18 F-jeugd (3-tal hockey): klik hier.