Organisatie
Algemene zaken 
Iris Frazer Commissielid Evenementen commissie
Arbitrage
Anne Sprenkelder Arbitrage Arbitrage commissie
Eugene Bourgondiën Arbitrage Arbitrage commissie
ICT, Communicatie & Sponsoring
Ramon Verheijen Bestuurslid ICT
Secretaris / Penningmeester 
Marèl Baak Bestuurslid Secretaris / Penningmeester
Technische zaken 
Wieneke van Hasselt Bestuurslid
Dennis Scholten Commissielid Technische commissie Coördinator Coaches en beleid
Jorinda Bruggeman Commissielid Technische commissie Coördinator Jongste Jeugd
Iris Tenbrink Commissielid Technische commissie Coördinator Junioren
Bianca Verheij Secretaris Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretaris
Vice-voorzitter
Rik van Kooten Bestuurslid Vice-voorzitter
Voorzitter
Barry Steer Bestuurslid Voorzitter
Remy Laurensse Commissielid Sponsor commissie
Wedstrijdsecretariaat
Bianca Verheij Technische zaken