Hockeycompetitie en het coronavirus

Hockeycompetitie en het coronavirus

Nu de competities weer bijna van start gaan, hebben we op onze site een speciale pagina ingericht met alle informatie die je moet weten over het spelen van (competitie)wedstrijden en het coronavirus. 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
Om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven sporten, is het van groot belang dat iedereen deze informatie goed doorleest.
Veelgestelde vragen

Wat moet je doen als iemand in je team positief getest is op het coronavirus? Starten we de wedstrijd nog steeds met een line-up? Hoe gaan we om met de toss? Is de huddle toegestaan? Mogen we toernooien organiseren? Deze week hebben we de antwoorden op deze en héél veel andere vragen aan de lijst met veelgestelde vragen toegevoegd. Lees deze vragen en de antwoorden goed door en deel ze binnen de vereniging.
Competitieverloop

De KNHB streeft ernaar de competitie zoveel mogelijk te laten spelen zoals deze is gepland. De competities worden alleen stilgelegd indien overheidsrichtlijnen daartoe aanleiding geven. Vorig seizoen werd het spelen van competitie bijvoorbeeld door de overheid tijdelijk expliciet verboden. Op het moment dat zo’n verbod (landelijk, regionaal of per plaats) wordt afgekondigd, volgt de KNHB die richtlijn en legt de KNHB de betreffende competities stil. Uitgangspunt is dat deze wedstrijden zo snel als mogelijk worden ingehaald. Daarbij geldt dat competitiewedstrijden voor gaan op alle andere wedstrijden, zoals bijvoorbeeld in de Silver Cup en Gold Cup. 
Lukt het echter niet om alle wedstrijden uit te spelen, dan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat. Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties. 
Uitgebreide informatie over het competitieverloop, de eventuele aanpassing van het competitieformat en de gevolgen van het moeten stilleggen van de competitie, lees je in de veelgestelde vragen onder het kopje Competitieverloop.

Protocol Verantwoord Sporten geactualiseerd

Zoals bekend hebben de sportbonden en NOC*NSF de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar het sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol is op 21 augustus geactualiseerd en wordt ook de komende periode aangepast als de actualiteit daar om vraagt. Je vindt het actuele protocol op de website van NOC*NSF. Check de site daarom regelmatig!
Toeschouwers

Bij de wedstrijden mag publiek aanwezig zijn maar hiervoor gelden specifieke regels. NOC*NSF heeft voor verenigingen de handreiking 'crowdmanagement' opgesteld. De aantallen toeschouwers die in deze handreiking worden genoemd zijn exclusief commissieleden, scheidsrechters, medewerkers en sporters. Deze personen hebben tenslotte een ‘functie’ en staan op dat moment ingedeeld (waardoor hun aanwezigheid ook bekend is). Let op: zodra een wedstrijd is afgelopen of een vrijwilligersdienst erop zit, tellen deze personen wel mee in het totaal aantal aanwezigen op een terrein.
Samen verantwoordelijkheid nemen

Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: verenigingen, hockeyers, vrijwilligers en hockeyfans. De KNHB vraagt iedereen de richtlijnen goed door te nemen en zich hieraan te houden zodat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier.

 
Algemeen 27 Augustus