Organisatie
Algemene zaken 
Iris Frazer Commissielid Evenementen commissie
Arbitrage
Anne Sprenkelder Arbitrage Arbitrage commissie
Eugene Bourgondiën Arbitrage Arbitrage commissie
ICT, Communicatie & Sponsoring
Ramon Verheijen Bestuurslid ICT
Secretaris / Penningmeester 
Marèl Baak Bestuurslid Secretaris / Penningmeester
Technische zaken 
Wieneke van Hasselt Bestuurslid
Leo Jansen Commissielid Technische commissie Coördinator A en B jeugd
Dennis Scholten Commissielid Technische commissie Coördinator Coaches en beleid
Bianca Verheij Secretaris Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretaris
Vice-voorzitter
Rik van Kooten Bestuurslid Vice-voorzitter
Voorzitter
Barry Steer Bestuurslid Voorzitter
Rik van Kooten Bestuurslid Voorzitter
Remy Laurensse Commissielid Sponsor commissie
Wedstrijdsecretariaat
Bianca Verheij Technische zaken