Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon


HCOIJ wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockey. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Waarom een Vertrouwenspersoon?
Wanneer een ouder, een kind of een andere betrokkene bij HCOIJ ontevreden is over de gang van zaken binnen de vereniging, is het van belang dit bespreekbaar te maken. Hiervoor kan iedereen altijd terecht bij de coach, trainer of het bestuur. Maar stel dat er iets gebeurt wat iemand niet kan of niet wil bespreken met de trainer, coach of het bestuur, dan is er de Vertrouwenspersoon. Hiermee creëren we een centraal aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.


Voorkomen is beter dan genezen
De Vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een Vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en ook kan herhaling zo worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon van HCOIJ?
De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de
vereniging/het team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is de Vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. Van de gesprekken die er tussen jou en de Vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven.
De activiteiten van de Vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van HCOIJ. Voor de jaarvergadering rapporteert de Vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.


Waar is de Vertrouwenspersoon niet voor?
In principe is de Vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden. Bij twijfel: bespreek met de Vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De Vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere begeleiding noodzakelijk is, zal dit plaatsvinden buiten de vereniging en altijd met toestemming van de betrokkene(n).

Contactgegevens
De Vertrouwenspersoon binnen HCOIJ is Willeke van der Burg.
Je kunt haar bereiken via de e-mail: [email protected].
Voor telefonisch contact kan je even mailen.
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).