vacatures

vacatures

HCOIJ heeft vrijwilligers nodig om onze leden te laten hockeyen. Binnen HCOIJ zijn al veel vrijwilligers actief in commissies als de evenementencommissie, de sponsorcommissie, de commissie voor ledenwerving en de technische commissie (TC). Ook ons bestuur bestaat uit vrijwilligers. Daarnaast zijn (ouders) van leden actief in het begeleiden van de teams, het coachen, het trainen en het fluiten van wedstrijden. Zo wordt er veel werk voor én achter de schermen verzet door onze vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een goed draaiende vereniging, maar vrijwilliger zijn is ook erg leuk om te doen. We hebben een enthousiaste groep mensen die met elkaar de schouders onder HCOIJ zetten, maar die ook houden van de gezelligheid en de energie die daarbij hoort. Sommige commissies en posities binnen HCOIJ zijn helaas nog onderbezet. We kunnen jouw hulp als ouder of lid dus heel goed gebruiken.

Wil je wat betekenen voor HCOIJ? Kijk hieronder eens of er een taak bij zit die bij je past en neem even contact op via [email protected]. Je hoeft niet veel ervaring te hebben; enthousiasme is vaak al genoeg!

VACATURES HCOIJ 2024

 

Commissies HCOIJ

Leden van de sponsorcommissie

Gemiddelde tijdsbesteding: één tot twee uur per week.

De sponsorcommissie realiseert de broodnodige sponsorinkomsten voor onze club en is op zoek naar meerdere enthousiaste (ouders van) leden die kunnen helpen met:

 • de administratie van de sponsorcommissie;
 • het zoeken naar nieuwe sponsoren;
 • het onderhouden van contact met de huidige sponsoren;
 • het organiseren van sponsoractiviteiten.

De sponsorcommissie is op dit moment bezig met een nieuw sponsorplan over de

benadering van sponsoren en het onderhouden van de contacten. We willen onze

sponsoren daarin graag de aandacht geven die ze verdienen. Zelf een sponsorplan maken betekent overigens niet dat de commissie er alleen voor staat! Vanuit het bestuur kan meegedacht worden als dat gewenst is, en ook de evenementencommissie kan hierin een rol spelen.

De commissie telt nu twee leden, maar we zoeken er nog zeker twee bij. Heb je interesse? Neem dan contact op via [email protected]


Bestuur HCOIJ

Functie van penningmeester

Gemiddelde tijdsbesteding: twee à drie uur per week.

De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester behoren onder meer:

 • Vergadering (ongeveer 1x per maand) met het verenigingsbestuur
 • Beheren van de geldmiddelen
 • Verzorgen van de inning van de contributies
 • Verzorgen vande administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Onderhouden van contact met de ledenadministratie
 • Het doen van betalingen namens de vereniging
 • Opstellen van facturen
 • Aanvragen subsidie

Heb je interesse? Neem dan contact op via [email protected]


Commissies HCOIJ

Leden van de ledenwervingscommissie

De gemiddelde tijdsbesteding is één uur per week.

De ledenwervingscommissie houdt zich bezig met het werven van leden voor HCOIJ. We zijn op zoek naar meerdere enthousiaste (ouders van) leden die kunnen helpen met:

 • het benaderen van scholen en andere samenwerkingspartners;
 • het initiëren van clinics en de communicatie daarover;
 • het bedenken van ledenwervingsacties onder leden;
 • het organiseren van andere ledenwervingsactiviteiten.

De ledenwerving wordt op dit moment incidenteel gedaan door één van de bestuursleden, samen met de trainers. We zoeken één of twee mensen voor de bemanning van de ledenwervingscommissie. Zij krijgen de vrijheid om hun eigen plannen te ontwikkelen, maar kunnen rekenen op hulp van bestuur, trainers en de evenementencommissie in de uitvoering van de plannen.

De commissie zou goed kunnen fungeren met twee leden. Heb je interesse? Neem dan contact op via [email protected]

 

Commissies HCOIJ

Leden van de communicatiecommissie

De gemiddelde tijdsbesteding is één tot twee uur per week.

De commissie regelt de externe communicatie en andere PR-gerelateerde zaken van de vereniging in afstemming met het bestuur en in samenwerking met de andere commissies. Jaarlijks wordt de communicatiekalender opgesteld, verder zorgt de commissie voor de uitvoering daarvan door juiste en tijdige communicatie. De taken omvatten onder andere:

 

 • Verstrekken van informatie aan en van de vereniging
 • Corrigeren van aangeleverde copy
 • Zorgen dat HCOIJ met regelmaat copy aanlevert aan de verschillende externe media
 • Het bijhouden van de nieuwsrubriek op de website
 • Het bijhouden van de social media kanalen
 • Contacten opbouwen en onderhouden met de lokale en regionale media
 • Werven van en samenwerken met een verenigingsfotograaf

 

De commissie bestaat straks uit minimaal twee leden. Heb je interesse? Neem dan contact op via [email protected]


Commissies HCOIJ

Leden van de evenementencommissie

De gemiddelde tijdsbesteding is afhankelijk van de te organiseren evenementen.

Bij onze vereniging worden door het jaar heen tal van evenementen georganiseerd. Deze evenementen bevorderen de saamhorigheid en het clubgevoel.

Voorbeelden van evenementen die wij organiseren zijn: 

 • Slottoernooi
 • Pietentraining
 • Nieuwjaarsborrel
 • Clinic

Wij zijn op zoek naar mensen die:

Het leuk vinden om evenementen te organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen 

 • Goed kunnen organiseren
 • Creatieve ideeën hebben
 • Het leuk vinden om samen te werken met andere leden
 • Taken goed kunnen verdelen en opvolgen

Ben je enthousiast en het lijkt het je leuk onze evenementencommissie te versterken? Stuur dan een mail naar [email protected]


Coördinatoren HCOIJ

Coördinator materialen en gevonden voorwerpen

De gemiddelde tijdsbesteding is een twee uur per maand.

De coördinator materialen en gevonden voorwerpen controleert de materialen van HCOIJ en vult deze aan indien nodig, waar nodig in overleg met de TC en trainers.

Gevonden voorwerpen worden gecentraliseerd en leen worden hierop geattendeerd. Aan het einde van het seizoen wordt een oplossing gezocht voor de aanwezige voorwerpen.

Vind je het leuk als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan HCOIJ door het uitoefenen van deze functie? Neem dan contact op via [email protected].


Commissies HCOIJ

Leden van de technische commissie

Gemiddelde tijdsbesteding: één tot twee uur per week. 

De Technische Commissie (TC) zorgt dat alle leden kunnen trainen en wedstrijden spelen. De belangrijkste werkzaamheden zijn het samenstellen van de teams, het plannen van de trainingen, het aanstellen van trainers, coaches en teammanagers, het ondersteunen van de trainers en coaches met opleidingen, alsmede het adviseren van het bestuur over het beleid op hockey technisch gebied betreffende jongste jeugd, jeugd, senioren en recreanten.


Vacant: Functie jeugdcoördinator MO12 en MO16

Taken:

 MO12 en MO16 teams samenstellen in overleg met de TC

 • Monitoringteams in de competitie
 • Peilen van wensen leden
 • Bijsturen bij eventuele bijzonderheden
 • Werven en toewijzen van coaches/ teammanagers voor de teams i.s.m. Coördinator Coaches
 • Indelen nieuwe leden en daarnaast het informeren van de ouders
 • Organiseren TC – Coach vergaderingen Jeugd
 • Opgave van teams per categorie en sterkteniveau in juni, oktober en februari
 • Voortgang naar senioren bepalen en afstemmen met coördinator Senioren
 • Deelname aan de vergaderingen van de Technische Commissie
 • ICT vraagstukken m.b.t. LISA.