Organisatie
Accommodatie & Materiaal
Henk Jonker Commissielid Accommodatie commissieEHBO
Algemene zaken 
Willeke van der Burg Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Kari Rondeel Commissielid Evenementen commissie
Chantal van Kesteren Commissielid Evenementen commissie
Monique Berendsen Commissielid Evenementen commissie
Iris Beltman Commissielid Evenementen commissie
Lisa Egberts Commissielid Evenementen commissie
Gerda Wassink - Harrewijn Commissielid Evenementen commissie
ICT, Communicatie & Sponsoring
Ramon Verheijen Bestuurslid ICT
Dennis Marneth Commissielid Sponsor commissie
Remy Laurensse Commissielid Sponsor commissie
Secretaris / Penningmeester 
Marèl Baak Bestuurslid Secretaris / Penningmeester
Technische zaken 
Wieneke van Hasselt Bestuurslid
Anne Sprenkelder Arbitrage Arbitrage commissie
Eugene Bourgondiën Arbitrage Arbitrage commissie
Dennis van Kesteren Commissielid Technisch Kader
Dennis Scholten Coördinator A en B jeugd Technische commissie Coördinator A en B jeugd
Iris Tenbrink Coördinator C en D jeugd Technische commissie Coördinator Jongste Jeugd
Jorinda Bruggeman Coördinator Jongste Jeugd Technische commissie Coördinator C en D jeugd
Bianca Verheij Secretaris Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretaris
Vice-voorzitter
Rik van Kooten Bestuurslid Vice-voorzitter
Voorzitter
Barry Steer Bestuurslid Voorzitter
Wedstrijdsecretariaat
Bianca Verheij Technische zaken