Organisatie
Accommodatie & Materiaal
Richard Elbers Bestuurslid Accommodatie commissie
Algemene zaken 
Suzanne Nieuwenhuijse Bestuurslid
Arbitrage
Gieke van de Pavert Arbitrage Arbitrage commissie
Eugene Bourgondiën Arbitrage Arbitrage commissie
ICT, Communicatie & Sponsoring
Ramon Verheijen Bestuurslid ICT
Secretaris 
Marèl Baak Bestuurslid
Technische zaken 
Wieneke van Hasselt Bestuurslid
Leo Jansen Commissielid Technische commissie Coördinator A en B jeugd
Iris Tenbrink Commissielid Technische commissie Coördinator Jongste Jeugd
Andre Derksen Commissielid Technische commissie Coördinator C en D jeugd
Dennis Scholten Commissielid Technische commissie Coördinator Coaches en beleid
Wouter van Harselaar Commissielid Technische commissie Hoofdtrainer
Bianca Verheij Secretaris Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretaris
Voorzitter / Penningmeester
Barry Steer Bestuurslid
Remy Laurensse Commissielid Sponsor commissie
Wedstrijdsecretariaat
Bianca Verheij Technische zaken